rossiyadan qaytayotgan migrantlar taqdiri nima boladi