advance adobe photoshop use contentaware technology for object removal.1111
0:46
14.504 NR78:"CMUBEJ2kBxgEIhMI0-zI5urIhQMVyWJBAh1OTQ7fUkthZHZhbmNlIGFkb2JlIHBob3Rvc2hvcCB1c2UgY29udGVudGF3YXJlIHRlY2hub2xvZ3kgZm9yIG9iamVjdCByZW1vdmFsLjExMTGaAQUIMhD0JA==","commandMetadata":{"webCommandMetadata":{"url":"/shorts/ksl-UtaPAZo","webPageType":"WEB_PAGE_TYPE_SHORTS","rootVe":37414}},"reelWatchEndpoint":{"videoId":"ksl-UtaPAZo","playerParams":"8AEByAMyuAQUogYVAdXZ-jsedYjwcnPyvj3nHaEzpEnZ