лекция 21. общее развитие цифровизации в казахстане.1