джузеппе москатти. айыктыруучу сй кыргыз тилинде кино.